T114D stikksagblad: Den perfekte kombinasjonen av presisjon og holdbarhet